Webkamera

Webkamera retning Vest:
Webkamera retning Øst:

Vindinformasjon Kilen