Velkommen til Kilensjøflyklubb!

Kilen er anerkjent som et av Europas fremste sjøflymiljøer og det siste nostalgiske elementet fra landets første hovedflyplass. Sjøflymiljøet har hatt virksomhet i Lilløykilen på Fornebu siden 1920-tallet. 

Klubben utdanner sjøflypiloter fra hele landet og kontinentet for øvrig, og består av drøye 100 medlemmer på tvers av generasjoner med felles interesse og lidenskap for sjøfly. Klubben stiller strenge krav til sikkerhet og til utdanning av sine medlemmer. 

Hvem som helst kan melde seg inn i Kilen Sjøflyklubb, enten som pilot eller støttemedlem. For å få fly stiller klubben krav om 200 timers erfaring. Hver sesong gjennomgår medlemmer en test som sørger for at piloter holder nivået som kreves for å operere sjøfly.

Totalt er det opptil 17 sjøfly som har tilhold i Kilen i løpet av en sesong. Sjøflyhavnen driftes av flyklubben, og innehar konsesjon fra Luftfartstilsynet. Sjøflysesongen starter når isen forsvinner i Kilen rundt april og varer til oktober. Om vinteren lagres de fleste flyene på Notodden.