Bli medlem

For å bli medlem i Kilen trenger du å gjøre følgende:

    1. Ta kontakt med en av våre instruktører for å komme igang med skoling, eventuelt Kilen-spesifikk sesongutsjekk dersom du allerede har sjøflysertifikat. Du finner kontaktinformasjon her: http://www.kilensjoflyklubb.no/instruktorer/
    2. Innbetale innmeldingsavgift på kr 2.000 til 0530.52.80706
    3. Melde deg inn i Kilen Sjøflyklubb på mi.nlf.no og betale årsavgiften der på 2.500 kr
    4. Registrere deg her: https://forms.gle/axUGbRvf1zW1CTGXA
    5. Melde deg inn i denne Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/294171510398/

Ca 24 timer etter du har gjort dette vil du få en bruker på MyWebLog.se, der du logger inn med 239-[ditt NLF-nr] som brukernavn og passord. Her logges og betales også alle flights – også når du skoler.

For spørsmål ta kontakt med kasserer på info@kilensjoflyklubb.no

Kilen