Sikkerhet i Kilen

Kilen sjøflyklubb har teknisk og operativ godkjenning, samt godkjenning som EASA Part FCL registrert lærested. I tillegg er klubben ansvarlig for å drive og inneha Oslo sjøflyplass, Lilløykilen med utstedt konsesjon fra Luftfartstilsynet. Klubben har utviklet en egen flyplasshåndbok, som gir klare retningslinjer til brukerne av flyplassen om hvordan man skal operere for å oppfylle vilkår for bruk av plassen slik at sikkerheten og miljøet rundt plassen ivaretas.

I samarbeid med lokale myndigheter er det bestemmelser om inn- og utflygningstraseer, som hensyntar bebyggelse og verneområder. Landingsplassen er døgnåpen og kan brukes alle dager, men klubben etterstreber å legge aktiviteten til dagtid. I starten av sesongen er det økt aktivitet i forbindelse med trening, mens det om sommeren er mindre aktivitet da sjøflyene er stasjonert og på reise i inn- og utland. Sesongen varer grovt sett fra april til november. 

Området i Kilen er ikke avsperret og det er fri ferdsel i området. Dette har fungert problemfritt i alle år, både fordi lokalbefolkningen er vant til sjøflyenes tilstedeværelse og fordi medlemmene er sitt ansvar bevisst i forhold til å veilede besøkende på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Vi ønsker at det skal være slik også i fremtiden og oppfordrer alle besøkende til å tenke sikkerhet og miljø, og ikke sette seg selv eller andre i fare ved uvettige operasjoner i området. 

Nær sjøflyhavnen ligger det en større båthavn. På utvalgte dager kan det være mye trafikk på vannspeilet der avgang- og landingsområdet ligger. Alle brukere oppfordres til å manøvrere i henhold til gjeldende hastighetsbegrensninger og øvrige regler på sjøen. Sjøflygerne har godt overblikk, og det fremste sikkerhetstiltaket for andre brukere av sjøen er forsvarlig og forutsigbar manøvrering. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å fortøye private båter på bryggeanlegget i Kilen.

Kilen sjøflyklubb representerer i stor grad det nasjonale tilbudet når det gjelder opplæring og bruk av sjøfly i Norge. I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for området i 2016 uttalte Samferdselsdepartementet at dagens plassering av sjøflyhavnen ut fra operative og sikkerhetsmessige betraktninger ble ansett for å være optimal.