Samfunn

Sjøfly representerer et effektivt og relativt miljøvennlig transportmiddel, samtidig som aktiviteten kan være til glede for både utøvere, passasjerer, besøkende og skuelystne. Klubben har utarbeidet prosedyrer for å ivareta naturverdier og sikkerhet i sjøflyhavnen, samtidig som vi tar initiativ til sosiale prosjekter i samarbeid med ideelle organisasjoner og lokalt næringsliv. Kilen Sjøflyklubb ønsker å ha en konstruktiv og tett dialog med omverden ved å være en åpen og tilgjengelig organisasjon for beslutningstagere og allmennheten for øvrig.