Røde Kors

Lufta for alle

Lufta for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors, Kilen Sjøflyklubb og lokalt næringsliv på Fornebu. Formålet med prosjektet er å gi en introduksjon til flyvingens verden, men også skape et minne for livet og en smak av frihet og spenning til de som kan ha et ekstra behov for glede og pusterom i løpet av sommeren. 

Prosjektet består av rundturflyging med barn og unge over to dager, der Kilen Sjøflyklubb stiller med fly og frivillige piloter som finansieres av næringslivet på Fornebu. Prosjektet utføres i samarbeid med Barnas Røde Kors (BARK), som er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, der barn og unge får muligheten til å oppleve positive fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne – og skape gode minner som varer.