Flyparken

Cessna Reims F172M
Reg. Nr. LN-ASB
Serie Nr. F172-1151 / Byggeår 1974
Max vekt: 1043 kg


Flyet som benyttes til utdanning er en Cessna 172 med registrering LN-ASB. Dette flyet eies av klubben, og kan leies for private formål etter endt utdanning. Flytypen er et høyvinget, fireseters småfly produsert av det amerikanske selskapet Cessna Aircraft Company. Det er bygget i aluminium og er utstyrt med en 150 hestekrefters firesylindret boksermotor fra Lycoming med faste propellblader.


Vi gir senere utsjekk på større og mer komplekse typer når behovet måtte oppstå. Vi satser på instruktører med lang erfaring sjøflyging og vi vil gi tilleggskurs for de som ønsker dette.