Fuel

Klubben selger Avgas 100 LL fra klubbens fuelanlegg. For besøkende fly som ønsker informasjon vedrørende fuel og pris, ta kontakt.